• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

Înotătorii privați, mai buni decât cei pregătiți de clubul de stat

Duminica trecută, chiar de Ziua Internațională a Copilului, în Poiana Brașov 55 de copii s-au întrecut într-o competiție de natație. Nu a fost vorba despre o competiție națională, ci despre una între cluburile de natație existente la acest moment în Brașov, unul de stat și unul privat – CSM Brașov și respectiv Clubul Luna. Organizatori ai concursului au fost chiar cei de la Luna, care i-au provocat pe micuții înotători ai clubului de stat într-o competiție de „care pe care”. Competiția a avut loc la Hotelul Alpin, din Poiana Brașov, fiind una structurată pe categorii de vârstă: de la cei născuți în 1996 până la cei născuți în 2003. Probele de concurs au fost și ele adaptate vârstei lor. Astfel, cei mai mici, născuți 2000-2003, nu au efectuat decât două probe: 25 de metri liber și 25 m. spate.

Cei născuți 1996-1999 au efectuat în schimb patru probe: 50 m liber, fluture, spate și brațe. În cele din urmă, marea parte a premiilor au mers către înotătorii pregătiți de clubul privat. „Rezultatele au fost foarte bune pentru copiii de la CS Luna, câștigând în proporție de 95% la categoriile 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 și 1998”, spune George Munteanu, președintele acestui club privat. Copiii de la CSM Brașov s-au impus însă la categoriile de vârstă mai mari: 1996 și 1997. Premiile au constat în diplome, medalii și dulciuri. „Practic, noi am vrut să facem o verificare: cam pe unde se situează clubul nostru privat față de CSM, iar rezultatele finale ne-au confirmat faptul că înotătorii noștri mai mici sunt mai buni.

CSM are sportivi buni la vârste mai mari, care fac deja performanță de trei ani. Noi am apărut în Brașov doar acum un an și deja avem rezultate”, mai spune George Munteanu. Competiția de duminică se vrea în același timp și un exercițiu pentru o viitoare participare la campionatele naționale de natație. „Un copil a înregistrat chiar un record personal, dacă putem să spunem așa – Nama Raul, care a realizat un timp de 35 de secunde și 5 sutimi la 50 m. liber. Cu un asemenea timp, s-ar situa lejer pe podium la naționalele de natație. Sper ca la anul sportivii de la CS Luna să obțină cel puțin un loc pe podium”, mai spune George Munteanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Last Sunday, right on the International Children’s Day, in Poiana Brasov, 55 children competed in a swimming contest. It wasn’t a national competition, but one between the current swimming clubs of Brasov, a state one and a private one – CSM Brașov and Luna Sports Club. The contest’s organizers were Luna’s Sports Club very own, who challenged the little swimmers of the state club in a “who’s who”. The competition was held at the Alpin Hotel in Poiana Brasov, and was structured by age categories: from those born in 1996, up to those born in 2003. The competition’s trials were also suited to their age. Thus, the youngest, born between 2000 and 2003 only entered two trials: 25 m freestyle and 25 m backstroke.

Those born between 1996 and 1999 engaged in four trials: 50 m freestyle, butterfly, backstroke, and arms. Eventually, most of the prizes were won by the private club swimmers. “The results were very good for the children trained at the CS Luna Sports Club, winning about 95% in the age categories of 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 and 1998”, declared George Munteanu, the president of this private club. The children from CSM Brașov won for the upper age categories: 1996 and 1997. The prizes consisted of diplomas, medals, and sweet treats. “Basically, we wanted to do a check: about where our private club is situated compared to CSM, and the end results confirmed that our younger swimmers are better.

CSM has good older athletes, who are already performing well for 3 years now. We have started in Brașov only a year ago, and we already have good results”, adds George Munteanu. The competition held on Sunday was at the same time an exercise for a future participation at the national swimming championships. “One of the children recorded a personal record, so to say – Neama Raul, who recorded of time of 35 seconds and 5 hundredths of a second for the 50m freestyle trial. With such a recorded timing, he could easily occupy the podium at the national swimming competitions. I hope next year, the athletes from CS Luna to obtain at least on podium place”, says George Munteanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button