• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

Înotătorii privați, în topurile europene de natație

Trei înotători ai Clubului Sportiv Luna din Brașov și-au reprezentat cu succes țara la cea mai recentă competiție pe plan european. Concursul – Internationales Jugendmeeting 2010 – s-a desfășurat la Bonn, în Germania, în februarie, competiția europeană fiind înscrisă în lista de evenimente ale LEN: Liga Europeană de Natație. De acolo, Raul Neama, Remus Gal și Niki Szasz s-au întors nu doar cu mândria că au fost singurii români înscriși în concurs, ci și cu câteva medalii. „Acestea a fost primul concurs internațional la care am participat de când ne-am înființat.

Rezultatele au fost bune, conform așteptărilor, competiția fiind, în fapt, o verificare pentru Naționalele de la Pitești, care se vor desfășura în acest an la sfârșitul acestei luni. Rezultatele obținute în Germania ne fac să credem că ne vom prezenta foarte bine la competiția națională”, a explicat George Munteanu, antrenorul copiilor și directorul Clubului Sportiv. Cel mai bine s-a clasat Raul Neama, un puști de 12 ani care a confirmat rezultatele bune obținute la competițiile din țară. Astfel, Raul Neama s-a clasa al doilea la grupul de vârstă 1998 în proba 200 m. mixt, primul loc fiind ocupat de un sportiv din Belgia. La aceeași categorie de vârstă, Remus Gal a obținut locul 10. Niki Szasz, un puști intrat în competiții naționale abia de anul trecut, a luat primul loc la proba 50 m. bras, categoria de vârstă 1991. În proba de 200 m spate, Raul Neama s-a clasat din nou pe poziția a doua, iar în cea de 200 liber a reușit să obțină locul patru.

În proba de 100 m spate, în schimb, Raul s-a clasat pe prima poziție, în timpul 1:15, 94. Remus Gal, în schimb, nu a reușit să se claseze decât pe locul al 10-lea, la aceeași probă. Raul a mai obținut o poziție de top în proba de 400 mixt, situându-se ca timp scos, pe poziția a treia, după sportivii din Germania și Belgia. Un alt timp bun la concursul european l-a obținut și Niki Szasz (născut 1999), cu 0:38, 33 în proba de 50 m liber. La aceeași probă, dar la categoria de vârstă 1998, cei doi sportivi antrenați la Brașov au ocupat primele două poziții: Raul Neama pe primul loc, iar Remus Gal, pe al doilea, cu timpul 0:30, 14, respectiv, 0,32, 51. Raul Neama și Remus Gal au mai intrat în probele de 100 m fluture și 100 m liber, unde însă n-au scos un timp suficient pentru a ocupa primele poziții în top, clasându-se printre primii zece sportivi. Raule Neama și Gal Remus, înotători ai CS Luna, sunt antrenați de George Munteanu, singurul român care s-a încumetat să traverseze Bosforul înot. Celălalt sportiv al CS Luna, Niki Szasz, este antrenat de Racula Steblea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Three swimmers from Luna Sports Club in Brasov successfully represented their country in the most recent European competition. The competition – Internationals Jugendmeeting 2010 – was held in Bonn, Germany, in February, the European competition being listed on the events of LEN: European Swimming League. From there, Raul Neama, Remus Gal and Niki Szasz returned not only with the pride of being the only Romanian athletes in the competition, but also with a couple of medals. “These were the results of the first international competition we attended since establishing the club.

The results were good, as expected, the competition being, in fact, a verification for the Nationals in Pitesti, which will be held this year, at the end of this month. The results obtained in Germany help us believe that we will perform very well in the national competition”, explained George Munteanu, the coach and manager of the Sports Club. Best ranked was Raul Neama, a 12-year-old boy who confirmed the good results obtained in the national competitions. Thus, Raul Neama ranked 2nd in the age category of 1998 in the 200m mixed trial, the first place being occupied by a Belgium athlete. At the same age category, Remus Gal ranked 10th. Niki Szasz, a kid who entered the national competitions just last year, ranked 1st at the 50m breaststroke trial, for the 1991 age category. In the 200m back trial, Raul Neama ranked 2nd again, and for the 200m freestyle trial, managed to rank 4th.

However, in the 100m backstroke trial, Raul ranked 1st, with an official time of 1:15,94. Remus Gal, managed to only rank 10th in the same trial. Raul obtained another top position in the 400m mixed trial, ranking 3rd after the athletes from Germany and Belgium. Another good official time at the European competition, 0:38,33, was obtained by Niki Szasz (born in 1999) in the 50m freestyle trial. At the same trial, but in the 1998 age category, the two athletes trained in Brasov held the top two positions: Raul Neama first place, and Remus Gal second place, with a timing of 0:3-,14, respectively 0:32, 51. Raul Neama and Remus Gal also entered the 100m butterfly and freestyle trials, but failed to obtain a good enough time to qualify for the top positions, ranking among top 10 athletes. Raul Neama and Gal Remus, swimmers of the CS Luna, are trained by George Munteanu, the only Romanian swimmer who dared to swim across the Bosporus. The other CS Luna athlete, Niki Szasz, is trained by Racula Steblea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button