• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

ÎNOT: La CS Luna înveți să înoți, apoi te „bați” în campionatul național!

În perioada 28 iunie -1 iulie la Brăila a avut loc campionatul național de înot rezervat copiilor cu vârste cuprinse între 11 si 13 ani, unde Clubul Sportiv Luna a fost reprezentat de 3 sportivi, antrenați de Ana Cristina Dima, speranțe de viitor pentru înotul românesc. Sportivii brașoveni au reușit performanțe personale notabile. Astfel, Marin Răzvan Horațiu (13 ani) a obținut un merituos loc 24 din 80 de sportivi înscriși în proba de 50 m fluture și locul 32 în proba de 800 m liber, probă unde timpul lui a fost îmbunătățit cu 1 minut si 30 de secunde, iar în proba de 400 m liber a mai progresat cu 30 de secunde.

Săpătaru Raul Mihai (12 ani) s-a clasat pe locurile 24 si 27 în probele de 50 si 100 m bras, probe unde a făcut un salt de 3 respectiv 8 secunde de la concursul anterior și Muscalu Eduard (12 ani) a cărui participare la un concurs de asemenea anvergură este o performanță ținând cont că a învățat să înoate în urmă cu 9 luni și a reușit să-și îmbunătățească rezultatele personale clasându-se pe locul 37 din 80 de sportivi înscriși în proba de 50 m bras. În proba 100 m bras și-a îmbunătățit timpul cu 5 secunde față de rezultatul lui la un concurs avut cu o lună în urmă. „Participarea lor la această etapă de concurs național ne arată că ne îndreptăm încet dar sigur spre treptele podiumului după mai puțin de 2 ani în pregătirea pentru înalta performanță”, ne-a declarat Ana Cristina Dima, antrenoare în cadrul CS Luna. Să mai menționăm că la acest concurs, etapă de campionat național au participat 53 de cluburi, în total 493 de sportivi din care 327 băieți și 166 fete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

During the 28th of June and the 1st of July, the National Swimming Championship destined for children aged between 11 and 13, where 3 athletes represented Luna Sports Club, hopes of the Romanian swimming future, coached by Ana Cristina Dima. The Brasov-based athletes achieved notable personal performances. Thus, Marin Răzvan Horațiu (13 years old) obtained a worthy 24th place out of 80 athletes enrolled in the 50m butterfly trial, and 32nd in the 800m freestyle trial, where he improved his time with 1 minute and 30 seconds, and in the 400 m freestyle trial progressed by 30 seconds.

Spătaru Raul Mihai (12 years old) ranked 24th and 27th in the 50 and 100 m breaststroke trials, making a leap of 3 and 8 seconds from previous competitions and Muscalu Eduard (12 years old) whose participation in a competition of this scale is quite an achievement considering that he learned to swim nine months ago, and managed to improve his personal results finishing 37th among 80 athletes enrolled in the 50m breaststroke trial. In the 100m breaststroke trial he improved his time by 5 seconds compared to his outcome at a competition a month ago. “Their participation at this stage of the national competition shows that we are moving slowly but surely toward the steps of the podium after less than two years in high performance preparation”, declared Ana Cristina Dima, CS Luna coach. It is worth mentioning that in this contest, national championship stage 53 clubs in total were enrolled, with a total of 493 athletes out of which 327 boys and 166 girls

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button