• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

ÎNOT: La CS Luna au început să apară rezultatele!

Înotul este un sport cu tradiție la români. Carmen Bunaciu pe vremuri sau Camelia Potec în zilele noastre, ne-au ținut cu sufletul la gură la concursurile la care participau. Din păcate, ca în majoritatea sporturilor și la înot s-a înregistrat un regres treptat. Alternativa școlilor particulare poate scoate din anonimat un sport ce în primul rând asigură sănătatea, dar conform talentelor de la noi, poate fi și aducător de medalii la marile concursuri internaționale. Așa este și cazul clubului sportiv „Luna”. Aici am întâlnit un inimos iubitor al acestei discipline, George Munteanu. El este un „fac- totum” la club, se ocupă de selecția antrenorilor, închirierea bazinelor, are și grupe de copii pe care le pregătește și în general e omul care răspunde de tot ce înseamnă această instituție.

La „Luna” se pregătesc copii de la cele mai fragede vârste, așa zisa inițiere, urmând ca pe parcurs, cei cu aptitudini și dorință de performanță să opteze pentru o carieră în înot. Așa au apărut și rezultatele la concursuri, pe care le veți regăsi mai jos. Campion național la juniori II Copiii crescuți de Clubul Sportiv Luna, antrenați de George Munteanu si Cristina Dima, au ajuns anul acesta la vârsta junioratului și s-au întors de la primul Campionat National de Juniori II desfășurat la Baia Mare cu rezultate notabile: locul 7 la 50 m bras prin Diana Pitigoi, 6 la 50 m craul prin Horia Lungu, 5 – Sebastian Stinceanu în proba 100 m fluture, 4 in probele 200 m mixt,100 si 200m fluture prin sportivul Cosmin Spinu, 2 la 100 m future,50 si 100 m craul, si campion national in proba de 50m fluture Raul Neama.

În incheierea concursului, ștafeta de băieți a devenit vicecampioană în proba de 4×100 mixt, componența echipei fiind urmatoarea: Cosmin Spinu, Mihai Stroe, Raul Neama si Horia Lungu. La competiție au participat 41 de cluburi, 155 de baieți si 95 de fete. Șase medalii în concursul național de înot „masters” 104 concurenți (dintre care 39 la feminin și 65 la masculin) de la 15 cluburi din țară s-au aflat în bloc-starturi la cea de-a doua ediție a Campionatului Național de Înot Masters, care s-au desfășurat la sfârșitul lunii trecute la piscina olimpică din cadrul Complexului Municipal pentru Sport și Sănătate din cartierul reșițean Lunca Bârzavei și s-a încheiat cu urmatoarele rezultate: 5 medalii de aur: 50 m,100 m spate, 50 m, 100m craul, 100 m fluture și una de argint la 50 m fluture. Luna a obținut la general locul 3 conform tabelei de punctaj „masters”. Au fost prezenți în competiție reprezentanți de la cluburi din București, Cluj, Arad, Timișoara, Ploiești, Brașov și Reșița.

Dincolo de toate aceste rezultate rămâne bucuria de a înota, indiferent de vârstă, de a face mișcare pentru sănătate și de reîntâlnire cu colegii din țară, cu care în timp s-au legat prietenii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Swimming is a traditional sport for Romanians. In the old days, Carmen Bunaciu or Camelia Potec today have kept us breathless at the competition they participated in. Unfortunately, as with most sports, swimming gradually declined. The alternative of private schools can out from the crowd a sport which not only ensures a healthy body and mind, but according to the talented athletes, can bring medals at the major international competitions. So is the case of the Luna Sports Club. Here we met the courageous lover of this discipline, George Munteanu. He is a “fac-totum” of the club, is in charge of the coaches’ selection, renting pools, has groups of children which he trains, and is generally the man in charge of this institution.

At “Luna”, from an early age, children are trained, the so-called initiation, followed over time, by those who have the ability and the willingness for performance to opt for a career in swimming. So, came the results in competitions, which you’ll find below. National champions for the Juniors II competitions, raised by the Luna Sports Club, trained by George Munteanu and Cristina Dima, reached the junior age and came back with notable results from the first National Juniors II Championship, held in Baia Mare: 7th place in the 50m breaststroke trial for Diana Pitigoi, 6th place in the 50 m crawl trial for Horia Lungu, 5th place in the 100m butterfly trial for Sebastian Stinceanu, 4th place in the 200 m mixed trial, 100m and 200m butterfly trial for Cosmin Spinu, 2nd place in the 100 m butterfly, 50 m and 100 m crawl trial and Raul Neama became national champion in the 50 m butterfly trial.

In the closing of the competition, the baton boys team became vice-champion in the 4×100 mixed trial, the team being composed of: Cosmin Spinu, Mihai Stroe, Raul Neama si Horia Lungu. The competition brought together 41 clubs, 155 boys and 95 girls. There were 6 medals won in the Masters national swimming competition, where 104 competitors (among which 39 females and 65 males) from 15 clubs around the country found themselves at the start of the second edition of the Masters National Swimming Championship, which took place late last month at the Olympic pool of the Municipal Sports and Health Complex of Resita’s neighborhood Lunca Bârzavei and ended with the following results: 5 gold medals: for the 50m and 100m backstroke trial, 50m and 100m crawl trial and 100m butterfly trial and 1 silver medal for the 50m butterfly trial. Luna achieved the 3rd place according to the “master’s” overall scoreboard. At the competition, there were present representatives from clubs from București, Cluj, Arad, Timișoara, Ploiești, Brașov and Reșița.

Beyond this results, the joy of swimming, regardless of the age, of engaging in healthy activities and reuniting with colleagues from around the country which over time became friends, remains.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button