• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

ÎNOT: CS Luna printre protagonistele campionatului național

Juniorii Clubului Sportiv Luna s-au întors victorioși de la Campionatul Național de înot. În perioada 12-15 iulie 2012 s-a desfașurat la București campionatul national de înot rezervat juniorilor, de unde sportivii antrenați de George Munteanu și Ana-Cristina Dima s-au intors cu 6 medalii naționale: locul 1 a fost ocupat de Neama Raul în proba de 50 m Fluture, locul 2 la 100 m Fluture și două locuri 3 în probele de 50 si 100 m liber. O primă clasare pe podium pentru Spînu Cosmin, locul 3 în proba de 100 m Fluture. Ultima medalie obținută a fost în proba de ștafetă unde băieții de 14 ani s-au situat pe treapta a treia a podiumului cu un timp mai bun față de precedentele campionate, având aceeași componență: Spînu Cosmin, Stroe Mihai, Neama Raul și Lungu Horia.

“Ne bucurăm deasemenea și pentru rezultatele celorlalți sportivi care s-au calificat în finalele probelor la care au fost înscriși: Pițigoi Diana (13 ani), care a obținut locul 5 în proba de 50m Bras urcând două poziții in clasament și reușind să-și îmbunătățească timpul cu o secundă față de rezultatul anterior, după numai 2 ani de pregatire pentru înalta performanță. Horia Lungu a reușit și el o clasare pe locul 7 în proba de 50 m Liber, iar Stînceanu Sebastian s-a calificat în trei finale unde a reușit 2 locuri 7 la 100 Fluture și 100 m Craul, plus un loc 8 în proba de 200 m Fluture”. Numărul total de participanți a fost și el impresionant, 260 de sportivi, dintre care 105 fete și 155 de băieți și un număr de 41 de cluburi prezente la competiție.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

The juniors of the Luna Sports Club returned victorious from the National Swimming Championship. Between 12 and 15th of July, in Bucharest, took place the National Swimming Championship for juniors, where the athletes coached by George Munteanu and Ana-Cristina Dima returned with 6 national medals: 1st place for Neama Raul in the 50m butterfly trial, 2nd place in the 100m butterfly trial and two 3rd places in the 50 and 100m freestyle trial. A first podium finish for Spînu Cosmin and the 3rd place in the 100m butterfly trial. The last medal was won in the relay trial, where the 14-year-old boys obtained 3rd place with a better time compared to the previous championships, having the same membership: Spînu Cosmin Stroe Mihai, Neama Raul and Lungu Horia.

“We are also happy about the results of our other athletes, who ranked for the finals of the trials they enrolled in: Pițigoi Diana *13 years old), which ranked 5th in the breaststroke trial, climbing up 2 places in the rankings and succeeding to improve her time with one second, compared to previous results, after only 2 years of high performance training. Horia Lungu managed to rank 7th in the 50m freestyle trial, and Stînceanu Sebastian qualified for 3 finals where he managed to rank 7th twice at the 100m butterfly trial and 100m crawl trial, plus the 8th place in the 200m butterfly trial. The total number of participants was also impressive, 269 athletes, including 105 girls and 155 boys, and over 41 clubs present at the competition.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button