• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

ÎNOT: CS Luna are antrenori și sportivi competitivi

Înotul nu are vacanță în această perioadă. După turneele de-abia terminate și în care ziarul nostru v-a ținut la curent, urmează altele. Vor fi 2 concursuri de triatlon – Târgu Mureș și campionatele naționale de juniori II ce se vor desfășura la București. Prima competiție va fi Bioeel Triathlon Challenge, Târgu Mureș, 7 iulie 2012 – Bioeel Triatlon Challenege Târgu Mureș – Sg.de Mureș din 7 iulie – Xterra triatlon 1000 metri înot, 28 km MTB, 8 km alergare. Bioeel Triatlon Challenge este etapa a doua a circuitului Bioeel Triathlon Grand Prix Romania, unde antrenorul George Munteanu participă pt prima dată la o astfel de provocare.

Despre cea de a doua acțiune, am obținut detalii de la antrenoarea CS Luna, Cristina Maria Dima. „Cea de-a doua competiție la care vom lua startul este C.N. de jr. II 12-15 iulie, București, unde cel mai vechi component al clubului, Raul Neama, va participa pentru a-și apăra titlul de campion național, iar pentru cei mai nou veniți în club avem așteptări pentru podium. De la Spinu Cosmin, care a ocupat poziția a 4-a la campionatele din primavara și Sebastian Stinceanu, locul 5 la concursul anterior. Surprize pot apărea și de la sportivii clasați pe locurile 6 si 7, Lungu Horia respectiv Pițigoi Diana, care sperăm să se apropie cât mai mult de locul 3 și să obțină calificarea în finală la cât mai multe probe. Deasemenea, așteptăm ca echipa ce formeaza ștafeta să-și apere titlul de vicecampioană și să lupte puternic pentru cea mai inaltă treaptă a podiumului”. În aceeași perioadă se desfășura Campionatul Național de triatlon exterra – Saint Ana Lake Xterra Triathlon, Lacul Sf. Ana: 14 iulie 2012 Proba Off-road : 900 metri înot – 23.km bicicletă – 6.2 km alergare unde va participa același George Munteanu cu speranțe de a obține o clasare în primii 3 la ambele “triatloane”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Swimming doesn’t take a break during this period. After the completed tournaments about which our newspaper has kept you up to date, there are others following. 2 triathlon competitions will be held – in Târgu Mureș and the Juniors National Championships II – in Bucharest. The first competition will be Bioeel Triathlon Challenge, in Târgu Mures, on July 7th, 2012 – Triathlon Bioeel Challenge Targu Mures – Mures Sg. on July 7th – Xterra triathlon 1000 m swimming, 28 km MTB, 8km running. The Bioeel Triathlon Challenge is the second stage of the Bioeel Triathlon Grand Prix Romania circuit, where coach George Munteanu will take on for the first time such a challenge. About the second competition, we got the details from CS Luna coach, Cristina Maria Dima.

“The second competition in which we start is the Juniors National Championships II from 12th of July to the 15th, in Bucharest, where the oldest member of the club, Raul Neama will participate to defend the national champion title, and for the most newcomers we have expectations for the podium. From Spinu Cosmin, who ranked 4th at the spring championship and Sebastian Stinceanu, who ranked 5th at the previous competition. Surprises can occur from the athletes ranked 6th and 7th, Lungu Horia and Pițigoi Diana, who we hope to get as closer as possible to the 3rd place and obtain the qualification to the final in many trials. Also, we expect the torch-carrying team to defend its vice title and fight for the highest step of the podium.” During the same period the National Triathlon Exterra Championship – Saint Ana Lake Xterra Triathlon will take place, at the St. Ana Lake: on July 14th 2012 the off-road trial: 900m swimming – 23 km biking – 6.2 km running where the same George Munteanu will participate, with hope to rank among the first 3 competitors in both “triathlons”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button