• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

ÎNOT: CS Luna a făcut cinste școlii brașovene la competiția de la Arad

Duminică 24 iunie s-a încheiat la Arad primul campionat național al copiilor de 10 ani. A fost o competiție oficială, fiind etapă de campionat național cu 256 de înotători (135 de băieți) de la 49 de cluburi de profil din țară. Componenții clubului sportiv Luna s-au numărat printre protagoniștii întrecerii, cei patru băieți obținând locul 9 la ștafetă, din 22 de echipe prezente la start, iar la individual s-au remarcat în proba de 50 metri craul. Gheorghiță Andrei, locul 5 cu timpul de 32,88 la o diferență de 40 de sutimi de clasarea pe podium și Boni Massimo, locul 18, dintr-un total de 134 de sportivi care au luat startul la acest concurs. Așa cum estima și antrenorul coordonator al lotului CS Luna, George Munteanu săptămâna trecută, sportivii brașoveni vor conta în lupta pentru podium. Ei nu au fost la Arad ca simpli turiști, evoluția lor reținând atenția și recomandându-i la viitoarele concursuri.

La întoarcerea la Brașov, George Munteanu ne-a declarat: „Sunt poziții onorante, dar eu mă așteptam la mai mult. Referitor la Mihnea Drăghici, Alexandru Petrache sau Massimo Boni, au realizat timpi optimi, în creștere. Apoi ar fi de exemplu Andrei Gheorghiță, o mare speranță a înotului de la noi. Păi la ce timpi are el în general, aici ar fi fost poziționat mult mai bine, mai sus în clasdament. Pe de altă parte la această vârstă sunt firești emoțiile, e la începutul carierei, a fost un concurs de mare anvergură la care au participat 256 de înotători de la 49 de cluburi. Per total, CS Luna s-a clasat pe locul 21, deci undeva în prima parte a clasamentului general, deci putem spune că suntem pe drumul cel bun în tentativa noastră de a scoate sportivi de calibru pentru clubul nostru și pentru Brașov.” Înotul nu intră în vacanță, sportivii și-au dat întâlnire la sfârșitul săptămânii viitoare la o nouă etapă de campionat național, la Brăila unde vor concura copii de la categoriile de vârstă 11- 13 ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Sunday, June the 24th marked the ending of the first Children National Champhionship for 10 year old. It was an official competition, a national championship stage with 256 swimmers (135 boys) from 49 clubs in the country. The Luna Sports Club participants ranked among the protagonists of the competition, the 4 boys obtaining the 9th place in the relay trial, out of 22 teams present, and for the individual they stood out for the 50m crawl trial. Gheorghiță Andrei ranked 5th with a time of 32.88, at just 40 hundredths of a second distance from a podium ranking and Boni Massimo ranked 18th, out of a total of 134 athletes who entered the contest.

As George Munteanu, the coordinating coach, estimated last week, the Brasov athletes will be considered for the podium fight. They didn’t go to Arad as simple tourists, their performance captured the attention and recommended them for future competitions. Back in Brasov, George Munteanu said: “They are honorable ranking, but I expected more. As for Mihnea Drăghici, Alexandru Petrache or Massimo Boni, they achieved favorable, increasing time. Then, as far as Andrei Gheorghiță is concerned, he is a big hope for swimming. Well, if we look at his time in general, he should have ranked much higher. On the other hand, emotions are normal at this age, he’s at the beginning of his career, it was a large-scale competition involving 256 swimmers from 49 clubs. Overall, CS Luna ranked 21st, so in the first part of the standings, so we can say that we are on the right track in trying to coach high caliber athletes for our club and for Brasov.” Swimming doesn’t take vacations, so the athletes set up a meeting at the end of the next week at a new national championship stage, in Brăila, where children aged between 11 and 13 will compete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button