• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

A înotat în jurul Alcatrazului

Are 28 de ani s-a născut la Brăila, iar de un an și jumătate de zile a devenit brașovean. Este singurul român care a reușit acum aproape un an performanța de a înota în golful în care se află și celebra închisoare americană Alcatraz. George Munteanu a înotat trei kilometri în golful San Francisco, în cadrul unei competiții ce a reunit 900 de participanți din întreaga lume. La categoria sa s-a clasat pe locul șapte. „Am participat pentru prima oară la o asemenea competiție. Practic, s-a înotat lângă Alcatraz, deoarece în jur apa este mai rece și sunt rechini. În zona în care s-a derulat competiția erau plase montate împotriva rechinilor. Asta a fost însă cea mai mică temere a mea. Mai mult m-am temut de valuri care atingeau 1-1,5 metri”, susține George Munteanu. Va traversa Bosforul înot Brăileanul „adoptat” de Brașov a început să practice înotul de performanță de la vârsta de șapte ani. În vară, pe 22 iulie va încerca să traverseze Bosforul înot, în cadrul unei competiții derulate la Istanbul. În cadrul probei de concurs va înota pe o distanță de 6,5 kilometri de pe malul asiatic al Bosforului, pe cel european. În acest week-end însă, înotătorul își va face încălzirea la maratonul de înot de la Brașov.

Vrea să facă o echipă de polo a Brașovului Una dintre cele mai mari dorințe ale brăileanului naturalizat brașovean este de a înființa la Brașov o echipă de polo. În acest sens a pus bazele unui club sportiv. Prioritare sunt înotul și polo-ul. „În doi ani dorim să intrăm în Campionatul național cu o echipă de băieți, de 12 ani”, explică George Munteanu. Momentan e doar la stadiul de căutări. „Talente sunt. Am la lecțiile de înot pe care le derulez, copii de cinci ani care înoată în patru stiluri. Trebuie totuși să mai crească. În plus căutăm și sponsori. E destul de greu deoarece în România nu există o lege clară a sponsorizărilor”, conchide George Munteanu. Insula Alcatraz este situată în centrul Golfului San Francisco și a găzduit cea mai celebră închisoare din toate timpurile.

Aici au fost în detenție gangsteri renumiți ca: Al Capone (1934-39), Robert Franklin Stroud (1942-59), George „Machine Gun” Kelly (1934-51) și Alvin „Creepy” Karpis (1936-62). Având lungimea de 500 de metri și o înălțime de 41 de metri, insula este înconjurată de curenți deosebit de periculoși, care fac înotul imposibil pentru cei neantrenați. Oficial, din închisoarea Alcatraz n-a reușit niciun deținut să evadeze. Cei care au încercat au murit împușcați, înecați în apa rece sau mâncați de rechini. Se presupune că i-ar fi reușit unui singur deținut evadarea, fiind dus de curentul puternic la nord de Golden Gate. Cea mai semnificativă performanță legată de înotul în apropierea insulei aparține unui băiețel de doar nouă ani. În urmă cu un an, Johnny Wilson reușit să traverseze înot distanta de 2,2 km care desparte celebra insulă de coasta San Francisco. Prin această cursă, el a reușit să adune 30.000 $ pentru victimele uraganului Katrina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

He is 28 years old, born in Brăila, and for about a year and a half he has become citizen of Brașov. He is the only Romanian who managed, almost a year ago, to swim in the gulf where the famous American prison Alcatraz is located. George Munteanu swam 3 km in the gulf of San Francisco, in a competition that brought together 900 participants from around the world. In his category, he ranked 7th. “I participated for the first time at such a competition. Basically, we swam around Alcatraz, because the water around is colder and there are sharks. In the area where the competition was held there were mounted nets against sharks. But that was the least of my fears. I feared more the waves reaching 1 – 1,5 meters high”, said George Munteanu. The swimmer, “adopted” by Brașov started practising performance swimming at the age of seven. During the summer, on the 22nd of July, he will attempt to swim across the Bosporus, in a competition carried out in Istanbul. In the competition, he will swim 6,5 km from the Asian shore of the Bosporus, to the European one. But for this weekend, the swimmer will warm himself up at the swimming marathon in Brașov.

One of his greatest desires is to make up a polo team in Brașov. For this purpose, he established a sports club. Because his priorities are swimming and polo. “Over the next two years we would like to enter the National Championship with a team of 12-year-old boys”, explains George Munteanu. For the moment, he is looking for athletes. “There is potential. At the swimming lessons I coach there are 5-year-old children who swim four styles. But they still need to grow. And we are still looking for sponsors. It’s a little difficult, though, because in Romania there is no clear law for sponsorships”, concludes George Munteanu. The Alcatraz Island is located in the gulf of San Francisco, and was the place of the most famous prison of all times.

Here were imprisoned known gangsters such as Al Capone (1934-39), Robert Franklin Stroud (1942-59), George „Machine Gun” Kelly (1934-51) and Alvin „Creepy” Karpis (1936-62). With a length of 500 meters and a height of 41 meters, the island is surrounded by extremely dangerous currents that make swimming impossible for the untrained ones. Officially, out of the Alcatraz prison no prisoner managed to escape. Those who tried were shot dead, drowned in the cold water, or were eaten by sharks. It is assumed that only one prisoner managed to escape, being carried by the powerful current North of the Golden Gate. The most significant performance related to swimming near the island belongs to a boy of only 9 years. A year ago, Johnny Wilson managed to swim the distance of 2.2 km that separates the famous island from the coast of San Francisco. With this race, he raised $ 30,000 for the victims of Hurricane Katrina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button